• Informacje ogólne

        • Uprzejmie informuję, że na tej stronie będą zamieszczane, w miarę możliwości, zastępstwa. Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie przed rozpoczęciem zajęć. Zaplanowane zastępstwa będą zamieszczane również w szkolnej gablocie znajdującej się w bloku C, w pobliżu pokoju C 12 (przy planie zajęć).

          Dorota Borys