• Uwaga KKZ!
     • Uwaga KKZ!

     •           Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie KRAWIEC

      - Grupa 1 „Nowa” Kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych w zawodzie krawiec i technik przemysłu mody

      Zajęcia trwają od 17.09.2021 r. do 30.04.2023 r. Kurs jest bezpłatny.

      Osobom, które chcą rozpocząć naukę na KKZ przypominamy, że niezbędne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wystawione przez szkolnego lekarza medycyny pracy. W tym celu zapraszamy dnia 25 września 2021r. o godzinie 11.00 (sobota) na obowiązkowe badania lekarskie (II piętro w bloku A). Brak zaświadczenia spowoduje wykreślenie kandydata z listy uczestników KKZ. Koszt badania wynosi 65 złotych (płatne indywidualnie przez każdego uczestnika, pieniądze prosimy przynieść 17.09 na pierwsze zajęcia).

      W związku z reżimem sanitarnym prosimy o korzystanie z maseczek, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu.

      Pierwsze zajęcia rozpoczną się 17 września 2021r. o godz. 16.00 (sala A 202) i potrwają do godziny 21.00. Przedmiot: Wykonywanie wyrobów odzieżowych (7 godzin), nauczycielka pani Elżbieta Reszczyńska. Plan zajęć dostępny jest na szkolnej stronie internetowej: https://ckziu2-gdynia.edupage.org/

      Na zajęciach zostaną przedstawione informacje na temat kursu.

      Na pierwsze zajęcia prosimy przynieść następujące rzeczy:

      17.09 - przybory krawieckie dostępne  domu: nożyczki, igły, szpilki, naparstek, centymetr krawiecki, materiał płócienny 2-3 metry (może być prześcieradło, zasłona itp.), linijka, nici, mydełko, zeszyt lub kartki do notowania i coś do pisania. Prosimy ubrać się wygodnie, ułatwi to wykonywanie ćwiczeń.

      18.09 - na przedmiot Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży prosimy przynieść: linijkę minimum 50 cm, duży biały papier pakowy np. A1, ołówki, gumkę, taśmę centymetrową

      Prosimy uczestników KKZ o pozostawanie podczas zajęć i przerw na II piętrze bloku A (nie należy chodzić po budynku).
        

      Do zobaczenia!

       

      Dorota Kyzioł

      Wicedyrektor CKZiU nr 2 w Gdyni

       

       Zapraszamy  uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie krawiec – grupę 2 w roku szkolnym 2021/2022 (kontynuującą naukę) na pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej. Odbędą się one 10 września od godziny 16.00, a następnie  11 września (od godziny 8.00). 
                                                                                             

                                                                                                                 Zapraszamy!

       

     • Zbiórka darów dla „Ciapkowa”

     • „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"
       

      13 września rusza zbiórka darów dla schroniska „Ciapkowo”.
      Potrzeba:
      - suchej karmy
      - witamin
      - konserw
      - gryzaków
      - smyczy
      - obroży
      - kocy
      - pościeli
      - ubranek.
       Zbiórka trwa do 22.10.2021 r.
      Darczyńcy otrzymają punkty dodatnie.


                           Dary proszę przynosić do biblioteki ( B05)                            

      Dorota Ropelewska
      Grażyna Mroczko  
      Karol Heldt

     • UWAGA

     • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji MOD.11  Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w zawodzie technik przemysłu mody w roku szkolnym 2021/2022 nie odbędzie się.

     • Szczepienia dla ucznioów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego

     • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą uzyskać szczepienie przeciw Covid-19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym).
      Chęć szczepienia w warunkach domowych prosimy o deklarowanie u pedagoga szkolnego.

     • LIBRUS

     • Nowy dziennik Librus
      Aby przeglądać oceny, plany, komunikaty i inne tresci Librus można korzystać z 2 narzędzi:    
      * Aplikacja Gdynia.pl

      Aby założyć konto w Gdynia.pl nie trzeba być mieszkańcem miasta, więc uczniowie mieszkający poza granicami administracyjnymi również mogą się logować w aplikacji.
      Zakładając konto mieszkańca można będzie się również zalogować do dziennika (na przełomie października i listopada).
      Aplikacja jest dostępna na Android i iOS z oficjalnych sklepów.    
      * Strona Librusa : https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj

     • Spis powszechny

     • Szanowni Państwo!
      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dobiega końca.
      Możliwość zrealizowania obowiązku spisowego istnieje tylko do końca września 2021 r.
      Podstawową formą spisu jest samospis internetowy poprzez stronę: https://spis.gov.pl/. Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon infolinii spisowej
      (22279 99 99) lub wywiad z rachmistrzem. Dodatkowo można się spisać w Gminnym Biurze Spisowym przy ul. 10 Lutego 24 (siedziba Miejskiej  Informacji  Turystycznej  w  budynku  d. PLO) codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca w Rivierze w godzinach od 10:00 do 18:00. Warto zabrać dowód osobisty, ale pamiętać o numerze PESEL domowników
      Dziękuję
      z-ca naczelnika wydziału edukacji
      Bartłomiej Przybyciel  

    • KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
     • KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

     • Zapraszamy na K I E R M A S Z
       używanych podręczników
      ORGANIZOWANY PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ.

      Od 02 września 2021 r.

      REGULAMIN ODDAWANIA KSIĄŻEK NA KIERMASZ:


      1. Biblioteka szkolna udostępniając swoje pomieszczenie ( B05)  jedynie pośredniczy między uczniami
       w sprzedaży i zakupie podręczników szkolnych, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych.

      2. W roku szkolnym 2021/2022  podręczników  nie mogą sprzedać   uczniowie, którzy ukończyli   gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 ( likwidacja gimnazjów, nowa podstawa programowa ).


       3.  Właściciel podręczników wpisuje ołówkiem na stronie tytułowej sprzedawanych książek: swoje imię i nazwisko, klasę oraz proponowaną cenę.


       4. Rozliczenia za sprzedaż podręczników dokonywane będą cyklicznie. Uczniowie  szkoły
      o sprzedanych pozycjach powiadamiani będą drogą elektroniczną lub przez wychowawcę.


      5. Po zakończeniu kiermaszu w ogłoszonym terminie (informacja na drzwiach biblioteki) uczniowie zobowiązani są do odbioru niesprzedanych książek lub mogą przekazać je na własność biblioteki szkolnej.


      6. Dwa miesiące po terminie zakończenia kiermaszu nieodebrane podręczniki przechodzą na własność biblioteki szkolnej.

       

       

                                                                         

                                                                   

                                                                           

    •       Nabór na kwalifikacyjny kurs krawiecki
     • Nabór na kwalifikacyjny kurs krawiecki

     • Uwaga
      oso
      by chcące uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie krawieckim w zawodzie
      KRAWIEC i TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!

      Informujemy, że prowadzimy nabór na  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie krawiec i technik przemysłu mody. Chętnych zapraszamy do składania kompletu dokumentów.

      Osoby, które złożyły jedynie kartę zgłoszeniową proszone są o uzupełnienie dokumentacji (należy złożyć także kopię świadectwa ukończenia ostatniej szkoły).

      Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 17 września 2021 r. godz. 16.00

                                                                      szczegóły w zakładce uczniowie - kwalifikacyjne kursy

    • Plan zajęć
     • Plan zajęć

     • Plan zajęć obowiązujący od 01 września 2021 r. jest już dostępny na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

     • Dobry Start 300 dla ucznia

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”. Główną zmianą w programie jest to, że beneficjenci 300+ mogą złożyć wniosek o świadczenie jedynie w formie elektronicznej.

     • Podręczniki

     • Wykaz podręczników dla klas pierwszych obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w zakładce UCZNIOWIE> podręczniki

    • 13-10-2020 DEN
     • 13-10-2020 DEN

     • Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 r. uczciliśmy  w nowych covidowych warunkach.

       14 października w całym kraju obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. To największe święto polskiej oświaty. Gdyńskie szkoły z obchodami "Dnia Nauczyciela" musiały dopasować się do wymogów wynikających z obostrzeń.

      Specjalne życzenia gdyńskim pedagogom złożyli: prezydent Wojciech Szczurek i wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

      Również w naszej szkole CKZiU Nr 2 dostosowaliśmy się do istniejącej sytuacji.  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły złożono  najserdeczniejsze życzenia. W uznaniu za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczyciele naszej szkoły otrzymali Nagrody i Podziękowania Dyrektora, Medal KEN oraz Nagrodę Prezydenta. Gratulujemy!!     

      Grażyna Mroczko

     • Opieka psychologiczno - psychiatryczna dla młodzieży

     • Szanowni Państwo,

      w imieniu pana Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

      Województwa Pomorskiego, przesyłam w załączeniu wykaz placówek realizujących świadczenia 

      w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w których od 1 kwietnia 

      psychologowie i psychiatrzy świadczą pomoc DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RÓŻNYMI PROBLEMAMI 

      PSYCHICZNYMI. CHODZI SZCZEGÓLNIE O TAKIE, KTÓRE NASILIŁY SIĘ M.IN. W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ 

      OD PONAD ROKU PANDEMIĄ I OGRANICZENIEM KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH. 

      GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ TO WSPARCIE W DOMU PACJENTA, WSPÓŁPRACA 

      Z RODZINĄ I HOSPITALIZACJA TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH.

      Z pomocy mogą korzystać dzieci poniżej 7. r. ż., dzieci i młodzież szkolna oraz uczniowie szkół 

      ponadpodstawowych do ukończenia 21 lat.

      Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji nauczycielom, dyrektorom szkół oraz rodzicom 

      uczniów.

      Więcej informacji:
      https://pomorskie.eu/od-1-kwietnia-ruszaja-poradnie-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-szpitalach-marszalkowskich/
      [1]

      Z poważaniem,

      Tomasz Michlewicz

      Departament Edukacji i Sportu

      ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

      tel. 58 32 68 420, faks 58 32 68 854

    • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
     • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

     • 01 kwietnia w całej Polsce rozpoczyna się NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Podstawową formą udziału w spisie jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Wystarczy wejść na stronę WWW.SPIS.GOV.PL i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon. UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY i obejmuje wszystkich mieszkańców.