CKZiU Nr2

Pracownicy pedagogiczni Rodzic/prawny opiekun Uczeń

E-dziennik

Poniżej zamieszczamy link do strony e-dziennika: https://192.168.149.1/login.pl

Link do strony dla rodziców do e-dziennika: https://nasze.miasto.gdynia.pl/ed_miej/login.pl