CKZiU Nr2

Harmonogram kursów na rok 2020 Harmonogram zajęć Kursu koloryzacji Praktyki i staże zawodowe

Projekt unijny

Harmonogram kursów na rok 2020

Poniżej przekazuję propozycję kursów w ramach projektu na 2020 rok:

Planowany okres realizacji: od marca do czerwca.

* OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
* OBSŁUGA ŻURAWI – HDS
* OBSŁUGA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
* SPAWANIE METODĄ MAG 136 + CIĘCIE PALNIKIEM PLAZMOWYM
* SPAWANIE METODĄ MIG 131 + CIĘCIE PALNIKIEM PLAZMOWYM
* SPAWANIE METODĄ TIG 141 + CIĘCIE PALNIKIEM PLAZMOWYM
* SZTAUOWANIE I MOCOWANIE ŁADUNKÓW W KONTENERACH LUB NA STATKACH

Przypominamy, że z zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące.  

Warunkiem utworzenia grupy kursowej na terenie danej miejscowości/powiatu jest zebranie min. 10 osób.

Proszę pamiętać, że jeden uczeń może uczestniczyć w jednym kursie, w trakcie trwania projektu.

Proszę pamiętać, że uczniowie uczestniczący w kursach muszą być uczestnikami projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, a ponadto:

proszę pamiętać o pozostałych zasadach:

- kursy pokrywają się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,

- uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawia szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,

- uczeń wytypowany do udziału w kursie jest mieszkańcem województwa pomorskiego,

- uczeń wytypowany do udziału w kursie kształci się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza,

- na dany kurs szkoła może zgłosić grupy 5 - 10 uczniów.

Dorota Borys