• Harmonogram kursów na rok 2021

    • Poniżej przekazuję propozycję kursów w ramach projektu na 2021 rok:

      

     Przypominamy, że z zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące.  

     Warunkiem utworzenia grupy kursowej na terenie danej miejscowości/powiatu jest zebranie min. 10 osób.

     Proszę pamiętać, że jeden uczeń może uczestniczyć w jednym kursie, w trakcie trwania projektu.

     Proszę pamiętać, że uczniowie uczestniczący w kursach muszą być uczestnikami projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, a ponadto:

     proszę pamiętać o pozostałych zasadach:

     - kursy pokrywają się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,

     - uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawia szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,

     - uczeń wytypowany do udziału w kursie jest mieszkańcem województwa pomorskiego,

     - uczeń wytypowany do udziału w kursie kształci się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza,

     - na dany kurs szkoła może zgłosić grupy 5 - 10 uczniów.

     Dorota Borys