CKZiU Nr2

Projekt unijny

Harmonogram kursów na rok 2019

Poniżej przekazuję propozycję kursów w ramach projektu na 2019 rok:

...chwilowo brak propozycji kursów na rok 2019... proszę śledzić stronę oferta zapewne pojawi się jeszcze w tym roku...

Przypominamy, że z zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące.  

Warunkiem utworzenia grupy kursowej na terenie danej miejscowości/powiatu jest zebranie min. 10 osób.

Proszę pamiętać, że jeden uczeń może uczestniczyć w jednym kursie, w trakcie trwania projektu.

Proszę pamiętać, że uczniowie uczestniczący w kursach muszą być uczestnikami projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, a ponadto:

proszę pamiętać o pozostałych zasadach:

- kursy pokrywają się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,

- uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawia szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,

- uczeń wytypowany do udziału w kursie jest mieszkańcem województwa pomorskiego,

- uczeń wytypowany do udziału w kursie kształci się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza,

- na dany kurs szkoła może zgłosić maks. 15 uczniów (na kurs operatora drona – maks. 5 uczniów).

Dorota Borys