• AKTUALNOŚCI

    • Uwaga osoby chcące uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie krawieckim 
     w zawodzie KRAWIEC i TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!

     Informujemy, że prowadzimy nabór na  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie krawiec i technik przemysłu mody. Chętnych zapraszamy do składania kompletu dokumentów.

     Osoby, które złożyły jedynie kartę zgłoszeniową proszone są o uzupełnienie dokumentacji (należy złożyć także kopię świadectwa ukończenia ostatniej szkoły).

     Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 17 września 2021 r. godz. 16.00

     Oferta skierowana jest do osób, które chcą:

     - zdobyć zawód,

     - uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe,

     - prowadzić własną działalność gospodarczą,

     - rozwinąć własne talenty.

     Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

     Udział w kursie jest bezpłatny.

     Kursy odbywają się w systemie zaocznym – piątki od godz. 16-tej oraz w soboty co 2 tygodnie. Kurs trwa 2 lata

     Wymagane dokumenty:

     • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
     • ankieta zgłoszeniowa na kurs (dostępna na szkolnej stronie internetowej),
     • kserokopia dowodu osobistego/ dowód osobisty do wglądu,
     • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie – termin badania podany zostanie na szkolnej stronie internetowej.

     Absolwent kursu otrzyma:

     - zaświadczenie o ukończonym kursie,

     - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - po zdaniu egzaminu,

     - dyplom zawodowy,

     - dyplom technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, pod warunkiem posiadania wykształcenia co najmniej średniego.

     Oferujemy naukę w następujących kwalifikacjach:

     MOD.03.  Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni)

     MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (dla osób posiadających kwalifikacje w zawodzie krawiec). Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni, a praktyki zawodowe realizowane są poza szkołą.

     Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zgłoszenie się minimum    20 kandydatów. Na kursie w kwalifikacji MOD.03 pozostało jedynie kilka wolnych miejsc.

     Informacji o kursie udziela:

     - sekretariat CKZiU nr 2 w Gdyni, tel. 58 622 26 24; 58 66 99 732;

     - wicedyrektor ds. zawodowych – tel. 58 622 26 24 wew. 40

     Zapraszamy!

      

     Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla technika przemysłu mody - osoby zainteresowane zapraszamy we wrześniu.

     Kształcenie zawodowe:

     https://www.facebook.com/notes/kszta%C5%82cenie-zawodowepl-grupa-dla-nauczycieli-i-nie-tylko/e-zasoby-do-kszta%C5%82cenia-zawodowego/2783373678442902/

     http://ksztalcenie-zawodowe.pl/platforma/course/view.php?id=9

      

     Relacja z wycieczki do Zakładów Odzieżowych „Wybrzeże” dla uczestniczek kwalifikacyjnych kursów zawodowych: Sprawozdanie_z_wycieczki_KKZ_2019.pdf

     Oferta kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: oferta_KKZ.pdf